Varausehdot

Varaus alkaa tulopäivänä klo:16.00 ja päättyy lähtöpäivänä klo:11.00, jolloin huoneet tulee luovuttaa.

Kuerkaltion lomakylän yleiset varausehdot

Kiinteistö Oy Kuerkaltion, Kuerkaltion lomakylä, myöhemmin myyntiorganisaatio, noudattaa majoitus- ja muiden palveluiden tilaamisessa, varaamisessa ja tehtyjen palvelujen peruuttamisessa seuraavia ehtoja. Nämä ehdot tulevat kumpaakin osapuolta sitoviksi, kun asiakas on suorittanut näissä sopimusehdoissa mainitun ennakkomaksun tai sopinut todistettavasti muutoin maksusta lomakohteesta.

Varaaminen ja maksu

Varaus on vahvistettu, kun asiakas on maksanut ennakkomaksun 25% varauksen arvosta ja toimitusmaksun 10 EUR eräpäivään mennessä. Jos varaus tehdään myöhemmin kuin kahdeksan (8) viikkoa ennen oleskelun alkamista, ei ennakkomaksua peritä erikseen. Loppusuorituksen eräpäivä on kuusi (6) viikkoa ennen oleskelun alkamista. Jos loppusuoritusta ei ole maksettu eräpäivään mennessä, katsotaan varaus peruuntuneeksi.  Avaimenantajan / kiinteistön huoltajan yhteystiedot löytyvät laskulomakkeesta.

Ryhmille varausehdot toimitetaan erikseen. Varaajan tulee olla täysi-ikäinen. Ilman huoltajaa majoittuvilta alaikäisiltä vaaditaan huoltajan kirjallinen sitoumus, joka tulee toimittaa Kuerkaltion lomakylälle ennen majoituksen alkua. Saapuessaan lomakohteeseen asiakkaan on varauduttava esittämään tosite voimassa olevasta varauksesta, kuitti tai varausvahvistus.
1.10.2006 voimaan tulleen lain mukaan jokaisen on ilmoittauduttava ja täytettävä matkustajailmoitus.

Myyntiorganisaatio vastaa siitä, että asiakas saa sopimuksen mukaiset palvelut. Lomakohteessa asiakas voi sopia muistakin palveluista, jotka hän maksaa suoraan lomakohteeseen.

Peruutukset

Peruutus on aina tehtävä kirjallisesti myyntiorganisaatiolle.

Vahvistetun varauksen peruutus tapahtuu:
- yli 30 vrk ennen oleskelun alkua tapahtuvasta jo laskutetusta varauksesta veloitetaan peruutusmaksu 30%
- myöhemmin kuin 30 vuorokautta ennen oleskelun alkua, veloitetaan koko varauksen arvo.

Peruutus tulee tehdä kirjallisesti Kuerkaltion lomakylän osoitteeseen tai sähköpostilla infon.hoitaja at kuerkaltio.fi
Peruutus katsotaan tapahtuneeksi sillä hetkellä, jolloin tieto peruutuksesta on tullut myyntiorganisaatiolle.

Mikäli peruutus tapahtuu oleskelun aikana, ei asiakkaan maksamaa vuokrasummaa korvata.

Vakuutukset

Suosittelemme asiakkaillemme matkavakuutusta mahdollisia poikkeustilanteita ja – tapauksia varten, koska lomakylällä ei ole velvollisuutta hyväksyä peruutusta ilman peruutuskuluja esim. lääkärintodistuksen tai muun vastaavan perusteella.

Myyntiorganisaation oikeus peruuttaa varaus

Mikäli kysymyksessä on ylivoimainen este (force majeure), lomakohteen omistaja voi myyntiorganisaation välityksessä irtisanoa sopimuksen, jolloin myyntiorganisaation on mahdollisimman pian ilmoitettava asiakkaalle peruutuksesta. Asiakkaalla on oikeus saada myyntiorganisaatiolle maksamansa suoritukset takaisin. Mikäli ennakko- tai loppulaskua ei ole maksettu eräpäivään mennessä, varaus perutaan. 

Avainten luovutus

Lomakohteen avaimet luovutetaan asiakkaalle ennalta sovittuna ajankohtana. Avainpalvelun / omistajan /huoltajan kanssa tulee aina sopia etukäteen saapumisajankohdasta jos saapuminen tapahtuu klo 16 jälkeen. Avaimenantajan / kiinteistönhuoltajan yhteystiedot näkyvät laskulla.

Kadonneesta avaimesta veloitamme 300€ uudelleen sarjoituksesta sekä lisäksi neljän uuden avaimen hinnan sen hetkisen hinnan mukaisesti. Veloitushinta sisältää uudelleen sarjoituksen ja lukkoliikkeen työn ja matkat. 

Oleskelu lomakohteessa

Lomakohde on asiakkaan käytettävissä tulopäivästä kloet ja pyyhkeet.

Lemmikkieläinten tuonti huoneistoihin on kielletty, ellei varausta tehtäessä asiasta ole sovittu. Huoneistoista vain osaan voi viedä eläimiä. Lemmikkieläimistä veloitetaan 50€ /varaus. Luvattomasta lemmikin pidosta huoneistossa peritään suursiivousmaksu, joka rivitalohuoneistossa on 258 EUR ja paritalohuoneistossa 296 EUR.

Erikseen on varattavissa (myös etukäteen) lasten retkisänkyjä, syöttötuoleja ja lasten potta sekä vetoahkio. Pesutuvan varaus 4 EUR / koneellinen maksetaan infoon, josta saa myös avaimen. Hintaan sisältyy pesu- ja huuhteluaine. Infon aukiolo-aikana asiakkailla on mahdollisuus käyttää WiFiä ilmaiseksi. Kaikissa huoneistoissa ei ole pyykinpesukonetta.

Suksienhoitohuone on grillikatoksen yhteydessä. Grillikatos on asiakkaiden käytössä ympärivuoden.

Asuntoautojen lämmityskustannuksista peritään erikseen 20€ viikkomaksu.

Lomahuoneiston siivouksesta vastaa myyntiorganisaatio.  Asiakas on velvollinen korvaamaan kohteelle tai sen irtaimistolle aiheuttamansa vahingot. 

Teltan, asuntovaunun tai asuntoauton käyttö tontilla ilman Kuerkaltion lupaa on kielletty. 

Henkilömäärä

Lomahuoneistoa ei saa käyttää useampi henkilö kuin laskussa on mainittu. Jos olet vuokrannut liinavaatteet, niin voit käyttää vainyhdet henkilöä kohden. Ylimääräiset käytöt tullaan veloittamaan asiakkaalta.

Valitukset

Kaikki lomakohteen varustukseen ja kuntoon liittyvät valitukset osoitetaan välittömästi niiden aiheen ilmaannuttua kohteen huoltajalle. Jos asiaan ei tule muutosta on valitus tehtävä myyntiorganisaatiolle 2 viikon kuluessa varauksen päättymisestä. Jos asiakas ja Kuerkaltion lomakylä eivät pääse yhteisymmärrykseen, asiakas voi saattaa riita-asian kuluttaja valituslautakunnan käsiteltäväksi.

Kiinteistö Oy Kuerkaltio

KUERKALTION LOMAKYLÄ

KUERKALTION LOMAKYLÄ

Karhukoantie 6,
95970 Äkäslompolo

Puh. (016) 5100 100
tai 0500 709 120
Fax (016) 5100 163
infon.hoitaja(at)kuerkaltio.fi

REKISTERISELOSTE

yllas