Skip to main content

Rekisteriseloste

Kuerkaltion Lomakylän asiakasrekisterin rekisteriseloste

Henkilötietolainsäädännön mukainen

1. Rekisterinpitäjä

Kiinteistö Oy Kuerkaltio, Kuerkaltion Lomakylä                                                                        
Karhukoantie 6
95970 Äkäslompolo
Puhelin: +358 16 5100 100 Sähköposti: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Y
-tunnus: 0720657-0

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö

Lomakylänhoitaja
Puhelin: +358 16 5100 100
S-posti: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

3. Rekisterin nimi

Kuerkaltion Lomakylän asiakasrekisteri

4. Rekisterin käyttötarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on asiakaspalvelun ja asiakassuhteiden hoito. Henkilötietoja käsitellään ennalta määriteltyjen käyttötapausten mukaisesti, kuten asiakkuuksien hoitamiseen, viestintään, osapuolten oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttamiseen.

5. Rekisterin sisältämät tiedot

Rekisterissä käsitellään rekisterin käyttötarkoituksen kannalta tarpeellisia tietoja, joita voivat olla:
• etu- ja sukunimi
• yhteystiedot (osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, yrityksen nimi)
• asuinmaa ja kieli
• valittu maksutapa ja maksuvälineiden yksilöintitiedot sekä ostojen tiedot
• alle 15-vuotiaista huoltajan nimi- ja yhteystiedot sekä mahdollinen viestintä
• asiakassuhteen alkamis- ja päättymisajankohta
• palvelujen käyttämiseen liittyvät tunnistetiedot ja sähköisen viestinnän tunnistamistiedot
• laskutukseen ja perintään liittyvät tiedot
• asiakkuuteen liittyvä yhteydenpito
• suoramarkkinointiluvat ja – kiellot sekä markkinoinnin kohdentamiseen liittyvät tiedot
• edellisten, yksilöityjen tietojen muutos/lokitiedot

6.Säännönmukaiset tietolähteet ja tietojen säilytys

Henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään sekä rekisterinpitäjän järjestelmistä, kun rekisteröity käyttää palveluita.
Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää rekisterinpitäjän yhteistyökumppaneilta.

7. Rekisterin suojaus

Rekisteritietoja sisältävät tietokannat on suojattu teknisin keinoin, kuten palomuurein ja salasanoin sekä säilytys tapahtuu lukituissa tiloissa. Manuaalisesti ylläpidettävät aineistot ovat myös lukitussa tilassa.

Rekisterinpitäjä huolehtii, että vain sellaisilla rekisterinpitäjän työntekijöillä tai rekisterinpitäjän lukuun toimivien yritysten työntekijöillä on pääsy henkilötietoja sisältäviin tietoihin, joille se työtehtävien hoitamisen vuoksi on tarpeen.

8. Tietojen luovutus ja siirto

Tietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

9. Tarkastus-, kielto- ja korjausoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö esitetään kirjallisesti tai sähköpostitse rekisteriasioista vastaavalle henkilölle. Tarkistuspyyntö on oltava yksilöitävissä ja tunnistettavissa. Tarkastuspyynnön voi esittää myös henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän toimipaikassa.
Rekisteröidyillä on oikeus kieltää tietojensa käyttäminen suoramainontaan, etämyyntiin tai muuhun suoramarkkinointiin sekä mielipide- ja markkinatutkimukseen ja oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista ottamalla yhteyttä rekisteriasioista vastaavaan henkilöön.

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien tietojen poistamista. Pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä.

11. Evästeet

Sivustolla käytetään evästeitä. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Eväste sisältää nimettömän, yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla voi tunnistaa sivustolla vierailevan selaimen. Evästeet eivät vahingoita käyttäjän päätelaitetta, eikä evästeitä voi käyttää haittaohjelmien levittämiseen.

Käyttäjää ei voida tunnistaa evästeiden avulla.

Evästeitä käytetään sivuston tarjoamiseen, sekä sivuston kehittämiseen. Evästeiden avulla voidaan analysoida sivuton käyttöön liittyviä tietoja. Evästeitä voidaan hyödyntää myös mainonnan kohdentamisessa.

Sivuston käyttäjä voi estää evästeiden käytön muuttamalla omia selainasetuksiaan tai tyhjentää evästeet omasta selaimestaan. Tällöin on kuitenkin syytä huomioida, että evästeiden estäminen tai poistaminen voi vaikuttaa haitallisesti tai estää kokonaan sivuston käytön.